Tokidoki Unicorno Metallico Series 1 Mini Figure – Stellina